طراحی ۵۰۰۱ – کاربر ۱۹۵ – سیدحسن هاشمی – سفارش ۱۰۸۰

توضیحات ثبت:

دو فایل STL داخل فایل فشرده موجود می باشد. 1) دندان های طراحی شده روی مدل فک بالا بدون مدل آنتاگونیست 2)دندان های طراحی شده روی مدل فک بالا به همراه مدل آنتاگونیست
تاریخ ثبت: ۲۳ دی ۱۴۰۱ - ۰۰:۰۰
پرداخت شده

توضیحات طراحی:

با دکتر هماهنگ شود و در صورتی که گاید جراحی لثه خواستند برای ایشان طراحی کنید.

جزئیات طراحی

طراحی: 5001 #
مهلت: ۱۶ دی ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۹
تکمیل شده

طراح مربوطه

IMG-20221227-WA0001
سیدحسن هاشمی
طراح
طراحی
طراحی

دستور کار

طراحی لبخند
ارتباط با پشتیبانی

بخش مورد نظر خود را انتخاب کنید

ثبت فایل طراحی
توضیحات
وضعیت طراحی *
توضیحات اصلاح *
ارسال پیامک به طراح *
ارسال پیامک به کاربر *
توضیحات طراحی *